Asemblea Xeral Ordinaria

Estimado socio/a:

Convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro 8 de xuño, ás 19:30 h. en primeira convocatoria, e ás 20:00 h. en segunda convocatoria, para tratar os seguintes puntos na orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior.
  2. Informe da secretaría.
  3. Informe da tesourería.
  4. Informe e proxecto da vogalía de actividades de tempo libre.
  5. Rogos e preguntas