Asemblea Xeral Ordinaria

Estimado socio/a:

       Convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar o vindeiro 26 de xuño, ás 21:00 h. en primeira convocatoria, e ás 21:30 h. en segunda convocatoria, para tratar os seguintes puntos na orde do día:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior.
  2. Renovación da Xunta Directiva da asociación.
  3. Informe de secretaría.
  4. Informe de tesourería.
  5. Informe da vogalía de actividades de tempo libre.
  6. Rogos e preguntas.